Graad 7 is ‘n baie belangrike jaar. Ezio het daarom ‘n Verduidelikings en Werksboek met ingewerkte vraestelle geskryf. Algebra en Finansiële is nuwe begrippe. Die boek bestaan uit 332 bladsye. Die boek het ‘n volledige antwoordstel

Ezio Graad 7 Verduidelikings & Werksboek

‘n Verduidelikings Boek en Werksboek

Inhoudsopgawe
Getalle en Bewerkings
Optel, Aftrek, Vermenigvuldiging en Deling
Veelvoude, Faktore, Priemfaktore
Eksponente en Wortels
Breuke
Desimale breuke
Persentasie
Finansies
Verhouding en Koers
Algebra; Heelgetalle
Ruimte en Vorm; 2D en 3D Vorms
Omtrek, Oppervlak, Volume
Statistiek, Grafieke, Datahantering

Voorbeeld
Langdeling

Voorbeeld
Driehoeksgetalle

Voorbeeld
Eksponente en Wortels

Voorbeeld
Kwadrate en Vierkantswortels

Voorbeeld
Vermenigvuldiging van Breuke

Voorbeeld
Persentasies

Voorbeeld
Finansies

Voorbeeld
Hoeke

Voorbeeld
Meet hoeke