Die Graad 6 Wiskunde Werksboek bestaan uit hope oefeninge. Daar is ook ou vraestelle in die boeke ingewerk. Die boek beskik oor ‘n volledige antwoordstel

Ezio Graad 6 Werksboek

‘n Boek wat help om jou kind vir Graad 7 voor te berei

Inhoudsopgawe
Getalle en Bewerkings
Optel en Aftrek
Vermenigvuldiging en Deling
2D en 3D Vorms
Meting – Lengte
Meting – Massa
Meting – Inhoud
Meting – Temperatuur
Omtrek, Oppervlak, Volume
Breuke
Persentasies
Tyd
Tydsones
Ligging
Datahantering

Voorbeeld
Ewe & Onewe Getalle, Priemgetalle

Voorbeeld
Getallerye en Getallepatrone

Voorbeeld
Algemene Bewerkings

Voorbeeld
Meting

Voorbeeld
Refleksie

Voorbeeld
Hoeke

Voorbeeld
Hoeke

Voorbeeld
Volume