Meeste kinders sukkel met breuke. Ouers koop ook die boek vir hulleself om breuke beter te kan verstaan om dit ook dan vir hulle kinders te kan verduidelik.

Ezio Breuke Verduidelikings & Werksboek vir Laerskool kinders

‘n Omvattende boek oor breuke vir Graad 4 tot Graad 7

Inhoudsopgawe

Leer om breuke te skryf; Teller en Noemer
Breukemuur
Getallelyne; Ekwivalente Breuke KGV en GGD; Vereenvouding van Breuke
Groter as, Kleiner as, Gelyk aanmekaar
Optel, Aftrek, Vermenigvuldiging, Deling
Veelvoude van breuke
Egte, Onegte Breuke en Gemengde Getalle
Volgorde van bewerking; Breukdele
Desimale Breuke
Plekwaardes en Getalwaardes van Desimale Breuke
Skryf Desimale Getalle as Desimale breuke
Skryf Desimale Breuke as Desimale getalle
Skryf ‘n gemengde getal as ‘n desimale getal
Ekwivalente breuke; Herleiding

Voorbeeld
Hoe lyk Breuke

Voorbeeld

Voorbeeld
Dele ingekleur

Voorbeeld
Ekwivalente Breuke

Voorbeeld
Aftrek van Breuke

Voorbeeld
Deling van Breuke

Voorbeeld
Onegte breuke as Gemengde Getalle

Voorbeeld
Volgorde van Bewerkinge

Voorbeeld
Voorbeelde van Desimale